MÔ PHỎNG NĂNG LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG VK+GREEN (THUỘC VK+GROUP) ra đời kết hợp với IESVE thực hiện cung cấp các dịch vụ mô phỏng dự án cụ thể:

I. TƯ VẤN THIẾT KẾ

 1. Model building: Dựng mô hình 3D, liên kết với các mô hình BIM.
 2. Climate: Đặt công trình vào vị trí thực hiện trên bản đồ, gán dữ liệu thời tiết.
 3. Solar: Phân tích ảnh hưởng của bức xạ mặt trời lên công trình, tính toán đưa ra giải pháp thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời.
 4. Lighting: Mô phỏng, tính toán chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo.
 5. Airflow: Mô phỏng chuyển động của không khí và gió tươi.
 6. Loads calc & sizing: Tính toán các tải tiêu thụ năng lượng trong công trình.
 7. Energy & Carbon: Mô phỏng, phân tích năng lượng và phát thải carbon.
 8. Egress: Thiết kế và mô phỏng hệ thống thang máy, mô phỏng thoát nạn của cư dâ
 9. Regulations /rating schemes: Phân tích đối chiếu với chứng chỉ xanh.
  Tư vấn xanh: LEED, LOTUS.

phỏng nhiệt

phỏng chiếu sáng

phỏng thông gió tự nhiên

Thiết kế hệ thống HVAC

II. TỔ CHỨC HỘI THẢO, ĐÀO TẠO 

III. DỊCH VỤ CUNG CẤP TRẠM MÔ PHỎNG VK+GREEN – IESVE

CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU