THIẾT KẾ

Tại VK+ Engineering, chúng tôi cố gắng cung cấp các sản phẩm chất lượng, hiệu quả về chi phí, đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi mong muốn xây dựng các mối quan hệ lâu dài vượt ra ngoài dự án. Nhóm của chúng tôi bao gồm nhiều kiến ​​thức chuyên ngành bao gồm thị trường thương mại, khách sạn, bán lẻ, thể chế và công nghiệp. Chúng tôi sử dụng phần mềm Revit MEP để cung cấp sản phẩm tốt nhất có thể. Chuyên môn của chúng tôi trải dài trong tất cả các giai đoạn của dự án từ thiết kế ý tưởng đến thi công đến bàn giao dự án. Chúng tôi kết hợp niềm đam mê với trải nghiệm lâu đời.

Chúng tôi cũng có LEED AP để phục vụ các dự án của bạn yêu cầu tuân thủ LEED.Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về dự án phát triển thương mại sắp tới của bạn. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để cung cấp dịch vụ chất lượng trong từng giai đoạn điều phối và thực hiện dự án.