Do You Have A Construction Project We Can Help With?

Get a free quote

Đội ngũ lãnh đạo

VK+ ENGINEERING có đội ngũ lãnh đạo tài giỏi, chuyên nghiệp, tận tâm với công việc

Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Văn TrungChủ tịch HĐQT
15 năm kinh nghiệm
– Tốt nghiệp ngành Điện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2007.
– Chủ trì Điện cấp I.
– Chủ nhiệm cơ điện thực hiện hơn 40 công trình xây dựng có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp trong và ngoài nước
 Lê Quang Thanh
Lê Quang ThanhGiám đốc điều hành
15 năm kinh nghiệm
– Tốt nghiệp ngành Cấp thoát nước Trường Đại học kiến trúc Hà Nội năm 2007.
– Chủ trì Nước cấp I
– Chủ nhiệm cơ điện thực hiện hơn 40 công trình xây dựng có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp trong và ngoài nước
Vũ Văn Thạch
Vũ Văn ThạchPhó giám đốc
10 năm kinh nghiệm
– Tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trường Đại học công nghiệp Hà Nội năm 2011
– Chủ trì Điện cấp I.
– Chủ nhiệm cơ điện thực hiện hơn 20 công trình xây dựng có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp trong và ngoài nước